KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira Sözleşmesi Ev-İşyeri-Arsa-Mal

image

Kiralık Ev Sözleşmesi


Ev Sahibi
  • Bir konut ile ilgili kira sözleşmesi imzalanırken ev sahibi( Ev sahibi / Konut sahibi / Mesken sahibi / Mülk sahibi / Daire sahibi ) tarafında bilinmesi gereken çok önemli konular, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Kiracı
  • Bir konut ile ilgili kira sözleşmesi imzalanırken, kiracı tarafında kira sözleşmesi ile ilgili bilinmesi gereken çok önemli konular, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  • Devamı için...

    image

    İşyeri Kira Sözleşmesi


    İşyeri Sahibi

  • Kira sözleşmesi imza edilmeden önce işyeri sahibi olan, kiraya veren ( Depo sahibi / Fabrika sahibi / Ofis sahibi / Plaza sahibi / Mülk sahibi ) kişi ya da şirket için bilinmesi gereken çok önemli noktalar ve dikkat edilmesi gerekenler.
  • İşyeri Kiracısı
  • Kira sözleşmeleri imzalanmadan önce, işyeri kiracısı kişi veya şirket için bilinmesi gereken çok önemli noktalar, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  • Devamı için ...

    image

    Araç Kiralama


    Araç Kiralama ( oto kiralama, rent a car, araba kiralamak) faaliyeti esnasında araç kiralayan firma veya araç sahibi kişi ile aracı kiralayan kullanıcı (kiracı) arasındaki bu ticari iş ilişkisini düzenleyen kuralları ve hukuki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Araç kiralama , oto kiralama, rent a car olarak bilinen saatlik, günlük ya da daha uzun süreli araç kiralama hizmeti veren rent a car( araba kiralamaa) firmaları ve kiralık araba hizmeti satın alacak olan kiracı arasındaki ilişkide dikkat edilecek noktalar için tıklayınız...

    image

    Konut Sigortası
    Araç Sigortası


    Otomobil kiralama (araç kiralama, rent a car, kiralık araba),ev kiralama (daire kiralama, konut kiralama), işyeri kiralama, arsa kiralama, eşya kiralama gibi her türlü kiralama işinde, kiralanana ve oluşabilecek risklere göre uygun olan sigortayı yaptırmak ileride oluşabilecek bir çok sıkıntı karşısında her iki tarafı da karşılıklı koruyabilir.

  • Konut Sigortası Araç Sigortası İşyeri Sigortası Kira Sigortası Deprem Sigortası Hayat Sigortası Eşya Sigortası İşsizllik Sigortası hakkında daha detaylı bilgi için Tıklayınız...  • KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM!

      İster kiralık ev olsun ister kiralık işyeri veya kiralık depo olsun, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nu Kiracı ile Kiraya Veren ( Ev Sahibi/Mülk Sahibi) arasındaki kiralama işinin tüm detaylarını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile diğer kira sözleşmesine konu olacak noktalara açıklık getirmekte ve yeni tanımlar ve düzenlemeleri uygulamaya koymaktadır.

      Taraflar arasında kira sözleşmesi düzenlenirken içeriği ile ilgili gerekli dikkat gösterilmediğinde, kanuni haklar tam bilinmediğinde veya yanlış bilgi sahibi olunduğunda, yeri geldiğinde kira kontratı her iki tarafı da, hukuki alanlarda resmi düzeyde hak arama noktasına kadar getirebiliyor ve sorunlar yaşatabiliyor. Yasalar karşısında kiracı(gerçek ya da tüzel kişi) ile kiraya veren (mal veya mülk sahibi olan gerçek ya da tüzel kişi) arasında, temel hukuk kurallarına ve kanunlara uygun, yazıya dökülmüş ve imzalanmış bir kira kontratının / kira sözleşmesinin olması gereklidir.

      Düzenlenecek kira sözleşmelerinin ( Kira Kontratlarının ) yazılı bir kira sözleşmesi sabit şablonu, standart bir kira sözleşme metni veya şekli gibi bir hali yoktur. Kiracı ve mal / gayrimenkul sahibi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, kanunlara uygun hazırladıkları bir metni, imza ederler.Önemli bir nokta şudur:
      Sözleşme noter huzurunda da imza edilebilir. 6098 sayılı borçlar kanununa göre (MADDE 343)Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracının aleyhinde bir değişiklik yapılamaz.

      Kira sözleşmesi öncesinde, ev, işyeri veya diğer kiraya konu olacak mülkler ile ilgili kiracı ya da kiraya veren tarafında sık karşılaşılan sorular, sorunlar ve bunlarla ilgili kanundaki açıklamaları kısa ve öz olarak paylaşmak gerekirse;.

      KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?: “MADDE 299- Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira sözleşmesinin taraflar arasında imza edildikten sonra geçerlilik kazanacağını unutmamak gerekmektedir.

      KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ: “MADDE 300- “Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.” Kira sözleşmesinde sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilebilir veya tarafların anlaşmasına göre her hangi bir bitiş süresi yazılmayabiir. “Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.” Burada önemli olan ileriye yönelik planlar ve beklentilerdir. Ancak her zaman için kira sözleşmelerinde sürenin belirli olması istenmeyen bazı durumlar için gerekebilmektedir.

      DEPOZİTO ( GÜVENCE BEDELİ): Yeni uygulamaya göre ev sahibi en fazla üç kira karşılığı olmak üzere depozito (güvence bedeli) isteyebilir. Depozito ile ilgili kurallar ve diğer bilmeniz gereken önemli bilgiler için tıklayınız...

      KİRA ARTIŞ ORANI: Döviz cinsinden yapılan kiralamada 5 yıl boyunca kira artışı yapılamaz. Diğer taraftan kira sözleşmelerinde konut kira bedeli artışları ile işyeri kira bedellerinin artışları ile ilgili bağlayıcı hükümler 2020 yılına kadar farklıdır. Ancak, 2020 yılından itibaren kira artış oranları tüm kiralanan mülkler için aynı koşullarda geçerli olacaktır. Bu önemli konunun devamı için tıklayınız...

      Kiracının ve Kiraya Verenin ( Ev Sahibi/Mülk Sahibi) birbirlerine karşı sorumlulukları ilgili olarak;

      Kiraya Verenin Yükümlülükleri: Evini, işyerini, deposunu vb kiraya veren kişinin Kiracısına karşı önemli sorumlulukları vardır. Kanunda bu konu “ Kiraya verenin Borçları” olarak tanımlanmaktadır. Bu yükümlülükler; Kiralananı Belirtildiği Sürede ve Şekilde Teslim Borcu, Vergi, Sigorta vb. Sorumluluklar, Yan Giderler, Kiralanan Mülkün Ayıplarının Sorumluluğu, 3. Kişilerin Hak Talepleri Nedeniyle Doğan Sorumluluklar, şeklinde 5 başlıkta açıklanmıştır.

      Kiralayanın Yükümlülükleri: Evi, işyerini, depoyu vb kiralayan kişinin Kiraya Verene karşı önemli sorumlulukları vardır. Kanunda bu konu “ Kiracının Borçları” olarak tanımlanmaktadır. Bu yükümlülükler; Kira Bedelini Ödeme Borcu, Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu, Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Sorumluluğu, Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme, Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma , şeklinde beş başlıkta açıklanmıştır.

      Ayrıntılar, Kira Artışları, Sözleşme Fesih Şartları, Hasar Tazmini, Dava Açma gibi konuların devamını okumak için DEVAM…

             (Kira sözleşmeleri hakında önemli bilgiler TRT)

      SİGORTA KONUSU


      Kira Sigortası, Konut Sigortası, Eşya Sigortası, Araç Sigortası, Deprem Sigortası, Yangın Sigortası, İşsizlik Sigortası, Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve daha bir çok sigorta türü daire kiralayan, otomobil kiralayan, eşya kiralayan... yani kiralayan ve kiralama hizmetinden bedel karşılığı yararlanan kiracı için birçok riske karşı güvence sunabilmektedir. Mesela, kiraya verdiğiniz olduğunuz dairede çıkacak bir yangına karşı Eşya Sigortası veya Konut Sigortası ile dairenin demirbaşlarını veya eşyalarınızı korur ve daha büyük maddi zararlara karşı kendinizi güvene almış olursunuz. Veya Kira Sigortası ile olası kira kayıplarınıza karşı önlem alabilirsiniz. Maaşlı bir çalışansanız ve bir ev tuttuysanız İşsizlik Sigortası yaptırarak işsiz kalma durumlarınıza karşın kendinizi maddi olarak güvence içine alırsınız. Rent a car firması( oto kiralama, araç kiralama, kiralık araba,) olarak hizmet sunuyorsanız aracınızı sigortalatarak istenmeyen durumlara karşı özel sigorta paketlerinden yararlanabilir ve maddi kayıplarınızı en aza indirirsiniz.